Referensbilder Kylmontrar/Diskar

AB Kylcenter har valt ut några specifika objekt att marknadsföra.
kontakta oss  för att få en offert på det önskade kylobjektet. Priser kan variera beroende på nytt år samt råvaru priser.

Haglund Smaka Torrmontrar samt Konditorimontrar. Centrald kylda.

Haglund Kylmonter 2 plan med luckor för självservering. Brunn med draglådor