Om oss

Kylcenter utför:

  • Försäljning

  • Montage

  • Reparationer

  • Periodisk kontroll

  • Underhållsservice

Tryck på UC logga

Miljöpolicy

Alla våra medarbetare skall finna på praktiska genomförbara aktiviteter som värnar om miljön.


Detta innebär att alla skall:

  • Arbeta med ständiga förbättringar så att vår verksamhets eventuella påverkan på miljön minskar.

  • Använda energi på ett ansvarsfullt sätt.

  • Prioritera kretsloppstänkandet och hushålla med resurser.

  • Följa de lagar, föreskrifter och krav som ställs på vår verksamhet för både den yttre och inre miljön.

  • Informera om vårt miljöarbete kontinuerligt både externt och internt.

OM
FÖRETAGET

Kylcenter har varit etablerade i kylbranschen sedan 1976 och drivs av Stefan. Inom företaget finns 3 st. anställda. Stefan, Rodney samt Fredrik är kyltekniker. Vi har över 30 års erfarenhet i branschen.

Vi är medlemmar i Kylentreprenörernas Förening. Vår policy kan enkelt sammanfattas i följande: Nöjd kund vår grund. Snabb och effektiv service.

Kylcenter är ett certifierat kylföretag kategori 1. Företaget har erforderliga certifikat och har behörighet inom lödarprövning, heta arbeten samt elbehörighet. Vi är också ett AAA-företag.
Vi har även högsta kreditvärdighet på UC direkt.

Vår kundkrets består av företag, restauranger, skolor, daghem, livsmedelsbutiker, hotell, laboratorium samt kiosker. Vi arbetar i Storstockholm.