Referensbilder Blomster

AB Kylcenter har valt ut några specifika objekt att marknadsföra.
kontakta oss  för att få en offert på det önskade kylobjektet. Priser kan variera beroende på nytt år samt råvaru priser.

Montering, installation och driftsättning av nytt Blomster kylrum

Montering, Installation och Driftsättning av nytt Blomster Kylrum